GENEL İNGİLİZCE

GENEL İNGİLİZCE

Dinleme, okuma, yazma, konuşma becerilerinin başlangıç seviyesinden en üst seviyeye kadar geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bir yabancı hoca ve bir Türk hocayla dersler yürütülmektedir.

Günlük yaşamda yazılı ve sözlü İngilizce pratiği Ve kişinin kendinisini ifade edebilmesindeki yeterliliğini arttırma İngilizce konuşmada ki güveniyerine getirme

Konsantrasyon ve motivasyonuen üst seviyede tutacak şekilde ders işlenir.

Derslerin %80 i pratik yapma üzerinedir. Kişinin gelişimine destek verecek kitap dışı aktiviteler ve kaynaklar da kullanılmaktadır.

BBC tarafından hazırlanan video ve dinleme derslerinde dinleme alıştırmaları, hem dinleme ve anlama, hem de konuşma yeteneğini geliştirmek için mükemmel bir aktivitedir ve SpeakOut kitabıyla birlikte yürütülmektedir.

İngilizce dinleme parçaları temel ve genel amaçlıdır.. Bir çok listening parçası bulunmaktadır. Bir listening dinleme parçası seçildiğinde karşımıza pre-listening exercises, listening and questions, vocabulary activities gibi bölümler çıkar. Ayrıca İngilizce dinleme metinleri de bulunmaktadır.

Yabancı dil eğitiminde en çok zorlanılan alan konuşma bölümüdür. Gramer ve kelime bilgisine sahip birçok kimse hedef dilde konuşamamaktan şikayet eder. Hedef dilin konuşulmadığı bir toplumda yaşayan kişiler, konuşma fırsatı bulamadıkları için bu alanda zayıf kalırlar. Yabancı dil eğitiminin en temel hedefinin iletişim kurmak olduğu gerçeğinden yola çıkarsak, en önemli bölüm hep ihmal edilmektedir.

Konuşma yeteğinin gelişmesi için de mutlaka önce dinleme alıştırmalarıdüzenli olarak yapılır.

Konuşma ve dinleme aktiviteleri bir arada yürütüldüğü için,öğrenciler çok kısa bir sürede konuşma yeteneklerinde önemli ölçüde bir gelişme olduğunu farkedeler. Günlük konuşma kalıplarından, deyimlere, pratik konuşma klavuzundan 100 saatlikgenel ingilizce programında okuma ve yazma bölümlerinin yanı sıra konuşma ve dinleme bölümlerinin sistemli çalışılması halinde büyük fayda sağlamaktadır.

GENEL İNGİLİZCE SEVİYELERİ

Genel İngilizce programlarımız, sınav kaygısı olmayan ve İngilizce'yi iş yaşamında ve günlük hayatta kullanmak isteyen kişiler içindir. Genel İngilizce belirli seviyelerden oluşur ve her aşamanın sınavlarda başarılı olan öğrenciler bir üst aşamadan eğitime devam ederler. Genel İngilizce eğitimlerimiz yazma, okuma, dinleme ve konuşma derslerinden oluşmaktadır.Elementary (Temel Seviye)

Bu seviye İngilizce bilgisi olmayan ya da çok az İngilizce bilgisine sahip öğrenciler içindir. Bu seviyede öğrencilerimiz İngilizcenin en temel konularını işlerler. Elementary seviyesini tamamlayan öğrenci günlük konularda sohbet edebilir, adres tarif edebilir, Basit İngilizce hikaye kitaplarını okuyabilir, kısa mektup yazabilir, kişisel bilgileri içeren formları doldurabilirler.Pre Intermediate

Bu seviyede öğrenci artık yavaş yavaş İngilizceye hakim olmaya başlar. Bu seviyeyi tamamlayan bir öğrenci günlük konuşmalar üzerine yabancılarla kolay iletişim kurabilirler. Öğrenciler kendilerini daha iyi gramer kullanarak ve daha iyi bir telaffuzla ifade ederler. Konuşma becerisini sürekli geliştirir, çok karmaşık olmayan konularda okuduklarını anlayabilir ve isteklerini yazılı olarak iletebilirler.Intermediate

Bu seviyeye başlarken önceki seviyelerin genel bir tekrarı yapılır. Öğrenciler karmaşık cümle yapıları, dil bilgisi, deyimler ve yoğun bir şekilde pratik dersleri görürler. Dinleme yeteneğini üst seviyelere çıkarmış olur. Görüşlerini, düşüncelerini açıkça bir şekilde metne döküp yazabilir.Upper Intermediate

Bu seviyede İngilizcenin genel ve yapısal içeriğini kavramış olmalıdır. Kelime dağarcığını en üst noktalara taşıyan öğrenci karmaşık ve uzun metinleri anlayabilir, detaylı özetler çıkarabilir. İngilizceyi iş hayatında ve toplumsal alanda etkili bir şekilde konuşabilir. Zorlanmadan karmaşık metinler, makaleler, raporlar ve mektuplar yazabilir.Advanced

Advanced seviyesi dil bilgisinin en iyi detaylarına kadar özümlendiği ve hatasız,akıcı bir dilin konuşulduğu seviye düzeyidir.Bu seviyede politika, çevre, sağlık, eğitim, bilimle ilgili orijinal İngilizce metinler ve filmler üzerine çalışır.